Hình ảnh trang trí

Chọn một trong những hình ảnh mẫu bên dưới hoặc tải xuống hình ảnh từ trang web được liên kết, sau đó nhấn 'back' để quay lại ứng dụng Orange, nơi bạn có thể tìm thấy hình ảnh trong thư viện.

Tìm kiếm "hình ảnh png miễn phí" trên trang web tìm kiếm và bạn có thể tải xuống và sử dụng vô số hình ảnh từ nhiều trang web hình ảnh miễn phí. Đây là liên kết đến một số trang web cung cấp hình ảnh png miễn phí.

Free PNGs - https://www.freepngs.com


PNG images - http://pngimg.com


StickPNG - https://www.stickpng.com

Nếu bạn tải lên một hình ảnh trang trí (định dạng png) mà bạn đã tạo, bạn có thể chia sẻ nó với những người dùng khác.
(Trang trí ảnh người nổi tiếng yêu thích của bạn và chia sẻ chúng ...)

Trong ứng dụng Orange, bạn có thể tạo ảnh PNG bằng cách lưu nó mà không cần chọn ảnh nền trong 'Trang trí ảnh'.