Hinh nên

Chọn một trong các hình ảnh mẫu bên dưới, tải xuống, nhấn Back để quay lại ứng dụng Orange và bạn có thể tìm thấy hình ảnh trong thư viện.

Bạn có thể tìm kiếm "hình ảnh miễn phí" trên một trang web tìm kiếm và tải xuống và sử dụng vô số hình ảnh từ nhiều trang web hình ảnh miễn phí.

Nếu bạn tải lên hình nền của riêng mình (định dạng jpg) mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể chia sẻ nó với những người dùng khác.