Ứng dụng Orange cung cấp tính năng xóa nền tự động bằng cách sử dụng học sâu và AI, tự động loại bỏ các mép lông phức tạp bằng cách chạm đơn giản có tên Magic.

Nó cũng cung cấp khả năng tổng hợp ảnh bằng các hình ảnh trang trí khác nhau.

Bạn có thể tải lên ảnh mà bạn tạo và chia sẻ chúng với những người dùng khác.

Bạn có thể trải nghiệm nó trên Google Play Store.

TIẾP XÚC

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong khi sử dụng hoặc nếu có chức năng bạn muốn đề xuất.

Success! Message received.